Ny överenskommelse för dataöverföring mellan EU och USA Den 10e juli 2023 antogs en ny överenskommelse mellan EU och USA gällande överföring av data/personuppgifter, EU-U.S. Data Privacy Framework (DPF). Denna överenskommelse innebär att det ska gå att dela persondata från länder inom EU till USA, trots den övervakning som amerikanska myndigheter bedriver mot europeiska invånare. Överenskommelsen börjar gälla från och med den 10e […]
Får man använda Google Analytics? Den 3e juli 2023 publicerade IMY en granskning man genomfört i Sverige gällande användandet av Google Analytics. Granskningen gäller hurudvida 4 bolag (Coop, Tele2, Dagens Industri och CDON) överfört personuppgifter till USA eller inte via Google Analytics. I denna artikel kommer jag att gå igenom Qvalentos syn på denna granskning. Vi är inte jurister så […]
© Qvalento Solutions AB |